Parlem OK Liga

Parlem OK Liga

#ParlemOKLiga | CH Mataró - Garatge Plana CH Girona (11ª Jornada)

Parlem OK Liga

#ParlemOKLiga | Igualada Rigat HC - CH Mataró (10ª Jornada)

Parlem OK Liga

#ParlemOKLiga | CH Mataró - Finques Prats Lleida (9ª Jornada)

Parlem OK Liga

#ParlemOKLiga | CE Noia Freixenet - CH Mataró (8ª Jornada)

Parlem OK Liga

#ParlemOKLiga | CH Mataró - Recam Làser CH Caldes (7ª Jornada)

Parlem OK Liga

#ParlemOKLiga | Pas Alcoi - CH Mataró (6ª Jornada)

Parlem OK Liga

#ParlemOKLiga | CH Mataró - Deportivo Liceo (5ª Jornada)

Parlem OK Liga

#ParlemOKLiga | CP Voltregà Movento Stern - CH Mataró (4ª Jornada)

Parlem OK Liga

#ParlemOKLiga | CH Mataró - HC Sant Just (3ª Jornada)

Parlem OK Liga

#ParlemOKLiga | Reus Deportiu Virginias - CH Mataró (2ª Jornada)

Parlem OK Liga

#ParlemOKLiga | CH Mataró - Adiss Hockey Rivas (1ª Jornada)